close
تبلیغات در اینترنت
مقالات صرفی
loading...

بانک جامع اطلاعاتی مقالات طلاب حضرت صاحب الزمان(عج)

مقالات صرفی

حدیث روز

ماضی استمراری

مدیر سایت بازدید : 961دوشنبه 18 آذر 1392 : 14:16 نظرات ()

نویسنده:الیاس زمزم

چکیده

فعل ماضی استمراری فعلی است که در گذشته به صورت مستمر انجام گرفته و به صورت کان + فعل مضارع ساخته می شود البته این قاعده در مورد خداوند صادق نیست بلکه بسیاری از صفاتی که به وسیله این ترکیب برای خداوند می آید معنای ثبوتی دارد و ثبوت خبر را برای اسم کان که هو مستتر است میرساند.

در ترجمه فارسی بر سر فعل ماضی استمراری "می" می آوریم .


تفاوت مصدر اصلی و مصدر میمی از حیث لفظ و معنا

مدیر سایت بازدید : 913دوشنبه 18 آذر 1392 : 14:14 نظرات ()

نویسنده:حسینعلی زمانی

چكيده

میدانیم که مصدر یکی از اقسام اسم است که دارای اقسامی است از جمله: مصدر اصلی ، مصدرمیمی ،صناعی ، هیئت و ... . موضوعی که درمورد آن بحث می شود راجع به تفاوت های مصدر اصلی و میمی است که درقالب تفاوت های لفظی و معنوی بررسی می شود.

اهمیت این موضوع در ادبیات عرب و بخصوص درعلم صرف هنگام برخورد با کلمه مشخص    می شود. مصدر، اسمی است که بدون زمان دلالت برحدث می کند که ازغیرخودش صادر می شود وقائم به آن است و دربرگیرنده حروف فعلش می باشد. ودارای وزنهایی است ازجمله فِعالَة، فَعَلان، فُعال، فَعیل، فُعلَة، فِعال و... مانند: زِراعَة ،تِجارَة ،جَوَلان، صُراخ، طَنین ،حُمرَة ،إباء ،حَمد، جُلوس

مصدر میمی یکی ازانواع مصادراست که درمعنا مانند مصدراصلی می باشد ولی در وزن با آن تفاوت دارد.یعنی در شرایط گوناگون وزن آن تغییر می یابد همان گونه که مصدراصلی وزنش درموارد مختلف تغییر می کند. مصدرمیمی مانند: مَوعِد، مَوضِع ، مَبِیع، مَقصَد، مَصرَف ، مُقاتَل

از آن روکه زبان قرآن عربی است ودر زبان عرب هم علم صرف جایگاه مادر علوم را دارد ، و یکی از مباحثی که در علم صرف مطرح می شود بحث اسم و شناخت انواع اسم است، برآن شدیم که مصدر ومصدرمیمی را به عنوان یکی ازاقسام مهم و پرکاربرد اسم انتخاب کرده و به توضیحاتی راجع به آن بپردازیم. اهمیت این کار ازآنجاست که گاهی اوقات در قرآن یا کتب ادبیات به کلماتی برمی خوریم که درنگاه اولیه مشخص نیستند مصدر میمی می باشند یا اسم مفعول ویا اسم زمان و یا مکان و... یا اصلاً مصدرهستند یا خیر! لذا برای شناخت آنها و بهره گیری از این شناخت در ترجمه و استخراج احکام ، این موضوع را مطرح می کنیم.

درساخت مصدر اگر فعل، ثلاثی مجرد باشد، دو وزن دارد :

1. مَفعِل: در مثال واوی که در مضارعش ، فاء الفعل (واو) حذف شده باشد. مانند: مَوعِد، مَوضِع، مَولِد، مَورِث، مَوصِل كه این وزن غالباً دریَفعِلُ معتل العین هم می آید.مانند: مَبِیع، مَصِیر، مَبِیت، مَجِیء ، مَغِیب

2. مَفعَل: درجاهایی غیر از موارد فوق می آید. مثل: مَقصَد ، مَصرَف ، مَجرَی، مَأخَذ ، مَمَرّ

ولی اگرفعل غیر ثلاثی مجرد باشد، مانند فعل مضارع مجهولش می آید با این تفاوت که بجای حروف مضارعه به اولش میم زائده ی مضمومه اضافه می شود. مانند : مُکرَم (که از یُکرَمُ  گرفته می شود)


ابواب ثلاثی مجرد از لحاظ ساختاری و معنایی

مدیر سایت بازدید : 517دوشنبه 18 آذر 1392 : 14:11 نظرات ()

  نویسنده:امین عظیمی

 

چكيده

موضوع تحقیق حرکت عین الفعل افعال ثلاثی مجرد است. اوزان افعال ثلاثي مجرد شش صورت هستند كه صرفيون خصوصيات هر يك از اين اوزان را ارائه دادند. پس هر بابي[1]داراي خصوصيات ساختاري و معنايي است.در طرح اين مسئله دو هدف وجود دارد:

 1. با شناخت خصوصيات هر باب راه هاي سريعتر رسيدن به حرکت عين الفعل افعال ثلاثي مجرد مشخص شود.
 2. با استفاده از عين الفعل فعل، معناي كلي فعل مشخص شود. البته در يك نگاه كلي مجموعه قوانين موجود، منسجم و جوابگوي تمام سوالات نمي باشد.

بنابر گفته ی علماء صرف، بهترین و مطمئن ترین راه تشخیص حرکت عین الفعل افعال  و تشخيص معناي افعال مراجعه به لغت نامه است. اما راه هایی وجود دارد که ما را در رسیدن سریع تر به هدفمان یاری می کند.در این تحقیق ما برای رسیدن به این راه ها از کتبی مثل صرف روان، علوم العربیه، قرة الطرف، شرح شافیه(شرح رضی) و... استفاده کردیم.


اوزان و ريشه های چند وجهي و جالب فرضي

مدیر سایت بازدید : 482دوشنبه 18 آذر 1392 : 14:9 نظرات ()

نویسنده:عليرضا نجف لو

«مقدمه»

کنکاش و بررسي زريشه‌ها و اوزان ؟ عربي و بررسي حالات مختلفه‌ي آن و چند وجهي بودن اين صيغ مختص به اين زان است و رد زبان‌هاي ديگر اين گونه حالات کلمه‌اي بسيار به ندرت به چشم مي‌خورد و اين مطلب خالي از غني بودن و جامع و کامل بودن اين زبان است و از طرفي کار بر روي اين صيغ و اوزان بسيار مثمر ثمر و پر فايده است – البته همراه با صرف وقت و ذکر اين قضيه که وقت گير نيز هست – و لذا اگر شخصي در اين کار مدتي کار بگند از جهت تشخيص اوزان و ريشه‌اي کلمات مشکلاتش را ه حداقبل ميرساند و ميتواند کلمات مختلفه را از اين جمات بررسي و کنکاش کند. منتها پيدا کردن مصداق براي بر سي اين کار مقداري زمان ؟؟ ؟ اگر اشخاصي بتواند مجموع‌اي منسجم از‌اي نکار را در سال‌هاي بعدي به اين مجموعه‌ي بسيار ناقص اضافه کنند، بسيار پر ثمر و پر فايده خواهد بود. البته در نظر اول براي خود تحقيق کننده و سپس براي مطالعه کنندگان آن اين تحقيق مشتمل بر يه بخش: 1) اوزان چند وجهي 2) ريشه‌هاي چند وجهي و 23) کلمات و اوزان و ريشه‌هاي جالب و مشکله ميباشد، که ثمره‌ي بخش اول براي طلاب؟؟ است که وزني را که با آن مواجه ميشوند با بررسي آن وزن در اين تحقيق بلا فاصله به حالات مختلفه‌ي آن پي ببرند و احتمال ؟؟ را از بين آن‌ها انتخاب کنند ولي ثمره‌ي بخش دوم آنم است که شخص با بررسي و تتبع در آن ريشه‌ها ميتواند ذهن خود را در گزينش و تشخيص ريشه‌اي مختلفه خلاق کند و بخش سومس بيانگر يک سري صيغ و اوزان جالب و مشکله است که علاوه بر ثمرات بالا يک نوع کنکاش باي گونه با ضيغ است که علاوه بر آن در يک قسمت از اين بخش به افعالي که صيغه‌ي 7 امر آن‌ها 1 حرفي ميشود پرداخته شده است تا علاوه بر اطلاع از اين افعالي مصايدق مسئله 1132 رساله‌ي توضيح المسائل – که در اينجا شماره‌ي مسئله براي رساله‌ي امام خميني (ره) است – براي دوستان بيشتر واضح گردد.

باب افعال

مدیر سایت بازدید : 504دوشنبه 18 آذر 1392 : 14:1 نظرات ()
نویسنده:محمد قاضی زاده
مقدمه
به نام خداوند جان آرين او كه خلق كرد سپس در آن روح دميد و حيات بخشيد و پس از آن ؟؟ فطري داد ما قرار داد او ما را همه نياز آفريد و راه و وسائلي كه موجود رفع نياز ماست را آفريد و خود به ما آموخت و مهم‌ترين نياز ما را نياز به معبود قرار داد و براي رفع آن پيامبراني را فرستاد تا به حضرت رسول اكرم(ص) رسيد. پيامبري امي كه از دل جامعه‌ي بي‌سواد و جاهل عرب برآمد و همه را به دين اسلام دعوت كرد كه خداوند آن را كامل‌ترين دين خوانده است و كتابي را وحي كرد گه به زبان عربي در نهايت فصاحت و بلاغت و زيبايي كه قرآن همه را تمام زمان‌ها به مبارزه دعوت كرد و گفته كه و فرموده اگر مي‌خواهني يك خط يا يك سوره و .. مانند قرآن بياوريد و هنوز كسي حاضر به اين امر نشده است و سپس براي آموزش و تعليم قرآن خداوند معلماني را قرار داد كه عبارتند از رسول اكرم و ائمه‌ي هدي (عليهم السلام) كه با روايات و احاديثي آن را تبيين و روشن كرده‌اند كه آن جامعه‌ي عرب، عقب مانده‌اي كه ؟؟ تمايل به فتح آن سرزمين نبود (به خاطر ؟؟) بهجامعه‌ي متمدن و پيشرفته تبديل شده كه در طول 50 سال پس از هجرت از غرب تا شرق را فرا گرفت و اين قرآن كه روش درست زندگي كردن را آموخته است حال بايد به طور مستقيم و غير مستقيم (به وسيله‌ي معصومي به زبان عربي است كه ما براي تفقه در ان نياز به آموزش و تيين آن داريم و از علوم مهم اين زبان علم صرف، علم دگرگوني كلمات است كه ما بايد آن را به خوبي بياموزيم.

جمع مکسر

مدیر سایت بازدید : 780دوشنبه 18 آذر 1392 : 13:57 نظرات ()
نویسنده:علی رضا ابویی
مقدمه
«الحمدُ لِلّه رب العالمين والصَّلوةُ و السَّلامُ علي عبدِه و رسولِه و آله الطَّيِّبين الطّاهرين»
علم صرف در دو باب اسم و فعل مورد بررسي قرار ميگيرد که جمع مکسر در قسمت اسم و در کنار جمع سالم،‌ جايگاه ويژه‌اي دارد. از آنجا که در جمع مکسر ساختار کلمه از نظرظاهري دستخوش تغيير قرار مي گيرد و تشخيص مفرد کلمه بدون بررسي اوزان جمع مکسر قابل تشخيص نمي باشد , بر آن شديم تا اين موضوع را در کتب صرفي بررسي نماييم، همچنين به سبب اين که در قرآن و روايات اين نوع جمع كاربرد بسياري دارد تلاش كرده‌ايم در ارائه مطالب و تمرينات از آيات و روايات استفاده نماييم تا ضمن كاربردي كردن آن ضرورت انجام تحقيق نيز روشن شود.

مذکر و مؤنث

مدیر سایت بازدید : 484دوشنبه 18 آذر 1392 : 13:56 نظرات ()
نویسنده:علي عيدي عطار زاده
چکيده
اين تحقيق شامل تعريف مذکر و تقسيمات‌اش مي‌باشد که تقسيمات مذکر بر دو قسم زير مي‌باشد.
1- مذکر حقيقي 2- مذکر مجازي
و همچنين تحقيق شامل تعريف مؤنث و تقسيماتي به اين شرح مي‌باشد:
1- مؤنث حقيقي 2- مؤنث مجازي 3- مؤنث لفظي 4- مؤنث معنوي 5- مؤنث حلمي 6- مؤنث تأويلي
و سپس به بحث پيرامون علائم تأنيث پرداخته ايم.

اسم مکان، اسم زمان، اسم آلت

مدیر سایت بازدید : 567دوشنبه 18 آذر 1392 : 13:44 نظرات ()
نویسنده:مصطفی نجف قلی زاده
چکیده:
1- اسم مکان و زمان دلالت بر مکان و زمان وقوع فعل می­کند.
2- در طریقه­ی ساخت و اوزان اسم مکان و زمان و آلت
3- در این تحقیق نکات مهمی درباره­ی اسم مکان و زمان و آلت در هر قسمت ذکر شد.
4- در هر قسمت با قواعد صرفی که روی آن­ها صورت گرفته شده بود آشنا شدیم.
 

علامات تانیث

مدیر سایت بازدید : 459دوشنبه 18 آذر 1392 : 13:41 نظرات ()

نویسنده:اکبر نجم

تعريف مؤنث:

مؤنث به كلمه اي گفته مي شود كه دلالت مي كند به جنس مخالف مذكر كه از «اَنَثَ»و «اُنثي»به معناي خلاف مذكر از هر چيز گرفته شده است

تأثیر علم صرف در بهره برداری از احادیث و روایات

مدیر سایت بازدید : 508دوشنبه 18 آذر 1392 : 13:32 نظرات ()

مقدّمه:

فهم حدیث، مانند فهم دیگر متون ، نیازمند فهم مفردات و ترکیبات آن است. هم باید معنای واژه ها را دانست و هم باید مفهوم ترکیب و چینش ویژه آنها را در کنار هم فهمید. ما واژه ها و ترکیبهایی را که در گفتگوهای روزانه به کار می‌بریم و با آنها مقصود خود را در قالب جملاتی بیان می کنیم، مبنای انتظارها، استدلالها و احتجاجات خود قرار می دهیم.


بررسی اصطلاح نحو و جدایی صرف و تصریف از آن

مدیر سایت بازدید : 497دوشنبه 18 آذر 1392 : 13:26 نظرات ()

نویسنده:محمود سبط شیخ انصاری

 

بررسی اصطلاح نحو و جدایی صرف و تصریف از آن

مقدمه
نحو دارای دو معنی گوناگون است - چنانکه ازتعاریف و کتب متقدمین و متاخرین برمی آید -. متقدمان نحات آن را درمعنایی اعم از صرف و تصریف به کاربرده اند ،چنانکه شیخ رضی درشرح شافیه گفته است : " اعلم ان التصریف جزء من اجزاء النحو بلاخلاف " . و براین معنای مصطلح کتب خویش را نوشته اند و به همین خاطرست که کتب نحوی آنان مشحون ازمطالب صرفی ،از قبیل : نسبت ،جمع ،تصغیر ،اماله و.... و مطالب تصریفی ،از قبیل :اعلال ،ادغام،ابدال و...می باشد . بلکه دربعضی از آنها از مباحث اشتقاق هم ذکری به میان آمده است . الکتاب سیبویه ،جمل زجاجی ،خصائص ابن جنی ،مفصل زمخشری نمونه هایی از کتب مهم قدمای نحات است که این گفته را اثبات می کند . شاهد دردسترس همگان بر مدعا الفیه ابن مالک می باشد که دراول آن گفته : " مقاصد النحو بها محویه " حال آنکه درآن از مباحث جمع ،نسبت ،اماله و....وابدال ،ادغام ،اعلال و غیره سخن به میان آورده است ومتاسفانه بعضی ازشراح آوردن این مطالب را به گونه ای ناهمگون توجیه کرده اند......


تجزیه فعل(علم صرف)

مدیر سایت بازدید : 741چهارشنبه 01 آبان 1392 : 14:21 نظرات ()

تجزیه فعل

مقاله طلاب پایه سوم - سال 88-89  مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان عج

استاد راهنما و مسول پژوهش حجه الاسلام و المسلمین حمید رضا امینی 

تبلیغات

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • فیلمدرس های طبقه بندی شده زبان
 • مجمع جهانی شیعه شناسی
 • مجمع جهانی شیعه شناسی
 • مجمع جهانی شیعه شناسی
 • چت روم
 • نوای معطر الهی
 • talabe
 • منتظران ظهور
 • حوزه علمیه امام مهدی
 • علوی استدلالی
 • مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت (زهرا سلام الله علیها)
 • مدرسه علمیه حضرت زینب
 • مدرسه علمیه رقیه
 • مدرسه علمیه نرجس
 • گروه امنیتی آشیانه هک
 • بانک اشعار مداحان و اشعار مناسبتی
 • بانک اشعار مداحان و اشعار مناسبتی
 • ذاکرین پرتال
 • ثامن تم
 • افزایش بازدید و محبوبیت سایت در گوگل +1
 • جامعترین گالری عکس های مذهبی
 • کریم اهل بیت
 • پایگاه رسمی عفاف و حجاب
 • انصار الحسین
 • علی محمدی-طلبه ای از زنجان
 • عکسکده ، بزرگترین گالری عکس و تصویر خوانندگان ، بازیگران، هنرمندان، عکس های بامزه و طنز ، تصاویر طبیعت و والپیپر
 • پایگاه اینترنتی کورش بزرگ، پرتال سرگرمی و تفریحی، روانشناسی، سلامت، مد ، پزشکی، دکوراسیون، کامپیوتر، آشپزی، دنیای بازیگر�
 • تارنمای سرگرمی مذهبی صلوات
 • خادمان جوان حرم رضوی
 • اخلاق.نت
 • موسسه فرهنگی دارالهدی
 • مرکز تخصصی اخلاق و تربیت
 • مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان(عج) اصفهان
 • مدرسه عالی فقه و اخلاق
 • آل محمد(ص)
 • ذاکــــــریــــن گـــــــیلان
 • پایگاه اینترنتی حامیان حجاب
 • دستنوشتـﮧ هاے محمدجواد میرزابیگے
 • پرواز جـوان
 • ☫ مقر افسران جنگ سایبری ☫
 • تحـلیلگر بسـیجی
 • حامیان ولایت سیّد علی
 • تـ ع ـجیل | TaaJiL
 • مقتدر مظلوم | Mazloum.Ir
 • خـــــادم بچه ارزشی ها
 • سایت جامع مذهبی
 • پایگاه رسمی عفاف و حجاب
 • به سوی نور
 • بیداری اسلامی|جنبش اسلامی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  به نظر شما مقالات ارائه شده در این سایت در چه سطحی هستند؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 220
 • کل نظرات : 34
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 605
 • آی پی امروز : 49
 • آی پی دیروز : 54
 • بازدید امروز : 306
 • باردید دیروز : 778
 • گوگل امروز : 13
 • گوگل دیروز : 18
 • بازدید هفته : 2,967
 • بازدید ماه : 8,722
 • بازدید سال : 17,751
 • بازدید کلی : 272,062
 • کدهای اختصاصی
  تماس با ما